Dječji vrtić “Slatki potok“ djeluje na području općine Veliki Grđevac od davne 1977. godine. Rad je započeo kao područni vrtić grubišnopoljskog vrtića. S osnivanjem općine Veliki Grđevac osnivačko pravo prenosi se na općinu Veliki Grđevac koja je 1996. godine započela proces registracije vrtića kao samostalne ustanove. 19.01.2000.godine dječji vrtić“Slatki potok“upisan je u sudski registar kao samostalna ustanova,te od tada i djeluje samostalno.

Za potrebe vrtića adaptirana je jedna učionica u osnovnoj školi s pripadajućim sanitarnim čvorom.

Hrana se za djecu pripremala u školskoj kuhinji, a tako je ostalo sve do danas. Za razliku od samog početka kada su poslove pripreme hrane i čišćenja obavljale djelatnice škole,danas imamo zaposlenu djelatnicu koja to obavlja.

U vrtiću su bila zaposlena dva odgojitelja ,a tako je i danas uz malu promjenu. Povremeno imamo zaposlenu trećeg odgojitelja na pola radnog vremena koji obavlja poslove vođenja programa predškole i popodnevnog dežurstva u primarnom programu. Od dva stalno zaposlena odgojitelja, jedna teta obavlja i poslove ravnatelja.

I dalje se nalazimo u prostoru osnovne škole “Mato Lovrak“ u nešto većem prostoru od samog početka. U vrtić je upisano tridesetak djece u primarni program u jednoj mješovitoj skupini.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji u skladu s Programskim usmjerenjem. U skladu s uvjetima u kojima radimo,nastojimo pratiti sve suvremene pravcu u odgoju. Glavna nam je zadaća usmjeravanje na povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju zajedničkog djelovanja za dobrobit djeteta.

Kao mali vrtić u maloj sredini za kraće programe koji se dodatno plaćaju nema većeg interesa tako da se u našem vrtiću provodi samo Program predškole uz redovni program. Naš je vrtić putem Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka Hrvatske pod nazivom „Uređenje dječjeg vrtića Veliki Grđevac“ u periodu od 2009.-2010.godine temeljito obnovljen. Uređen je sam prostor,nabavljen je sav novi namještaj i oprema, te kupljeno puno didaktike i igračaka.

Već neko vrijeme dosadašnji prostor postaje nam pretijesan,te je općina Veliki Grđevac dala izraditi projekat (2012.godine) u kojem je planirano proširenje dječjeg vrtića u okviru školske zgrade,ali ovaj put s vlastitim ulazom. Realizacijom tog projekta vrtić bi zadovoljio potrebe roditelja za smještajem djece u vrtić, a Program predškole mogao bi se realizirati u većoj satnici kao što je to i predviđeno.

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama roditelja,a to znači da vrtić s radom počinje u 6.00 sati, a završava u 16.00 sati.